Είμαστε ο "Σύλλογος φίλων Δακοκτονίας"

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Ομάδα Πρωτοβουλίας που προέκυψε από την ενημερωτική εκδήλωση που έγινε στον  Πολιτιστικό Σύλλογο Λουσακιών Κισσάμου στις 26-6-2015 και συνεχίστηκε με τη βοήθεια της Ομάδας Πρωτοβουλίας και του ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια του προγράμματος «Συγκριτικών πειραματικών εργασιών για την αντιμετώπιση του δάκου» του έτους 2015 το οποίο υλοποιήθηκε από το "Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Χανίων" 

Προβληματιστήκαμε:

Πως η δακοκτονία θα γίνει αποτελεσματικότερη? 

Πως η παρακολούθηση του δάκου με παγίδες θα βελτιωθεί?

Πως η εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών για την αντιμετώπιση του δάκου θα γίνει αποτελεσματικότερη? 

Μήπως η  δημοσιοποίηση των ενεργειών για τη δακοκτονία θα βοηθήσει?

Μήπως μπορούμε όλοι μας να προσθέσουμε ένα λιθαράκι συμμετέχοντας και όχι κρίνοντας μόνο?

Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει και να μπεί στο "Σύλλογο Φίλων Δακοκτονίας"

Στείλτε μήνυμα από το Βιβλίο Επισκεπτών