Γιατί παγίδες?

Οι παγίδες χρησιμοποιούνται για καταπολέμηση του δάκου και για εκτίμηση του πληθυσμού του δάκου στην περιοχή εγκατάστασης τους.

Οι παγίδες που τοποθετούν οι κρατικοί φορείς χρησιμοποιούνται για εκτίμηση του πληθυσμοού του δάκου.

Έχουν τοποθετηθεί τέτοιες παγίδες στην περιοχή των εκλαιώνων μου? Κανονικά οποιαδήποτε περιοχή της επικράτειας καλύπτεται από ελαιόδενδρα με σημαντική πυκνότητα καλύπτεται και από παγίδες εκτίμησης δακοπλυθησμού με πυκνότητα μία ανά 2.000 δένδρα.

Που θα δω στο χάρτη που είναι τοποθετημένες παγίδες στην περιοχή μου? Στο διαδίκτυο.

Είναι τα δεδομένα από αυτές τις παγίδες δημόσια? ΝΑΙ!!!!!

Που θα βλέπω τα δεδομένα από αυτές τις παγίδες? Στο διαδίκτυο. 

Θα ανανεώνονται άμεσα αυτά τα δεδομένα? Με τις τεχνολογίες πληροφορικής διαδικτύου και έξυπνων κινητών είναι πανεύκολο.

Μπορώ να συμμετάσχω και εγώ στον εμπλουτισμό των πληροφοριών για το δακοπληθυσμό της περιοχής μου? Ναι αν έχεις μία η περισσότερες κατάλληλες παγίδες (που μπορείς να τις πάρεις δωρεάν)  και κινητό με φωτογραφική μηχανή. Επίσης θα χρειαστεί να καλύψεις ελάχιστα αναλώσιμα και να μπεις στον κόπο να μεταβαίνεις στην περιοχή που υπάρχει κάποια παγίδα μια φορά τη βδομάδα. 

Μπορεί ο οποιοσδήποτε να συμβάλει στην αύξηση των πληροφοριών για το δακοπλυθησμό? Ναι εφόσον πιστοποιηθεί από μέλος της σελίδας και μετά από ένα διάστημα που θα ελεγχθεί η αξιοπιστία του.

Ποιος θα αξιοποιεί τα δεδομένα από τις παγίδες? Αυτά αξιολογούνται από τους τομεάρχες και τους επόπτες δακοκτονίας της περιοχής σου και με βάση αυτά εκδίδοντα εντολές ψεκασμών. Για τους ψεκασμούς διάβασε στη σελίδα Ψεκασμοί.

Όλα τα δεδομένα για τις αλλαγές του έτους 2015 με για την περιοχή Συρίλι

Όλα τα δεδομένα για τις αλλαγές του έτους 2015 με για την περιοχή Συρίλι  (Google maps)

Τα δεδομένα της τελευταία αλλαγή Συρίλι (μπορείτε πατώντας πάνω σε μια παγίδα να δείτε τα δεδομένα από όλες τις προηγούμενες αλλαγές) (σε μορφή ArcGIS)

Ο πιο γρήγορος τρόπος απεικόνισης με το πρόσθετο Mapping sheet Δείτε δείγμα δεδομένων (για Σιρίλι και Λουσακιές 2 αλλαγές παγίδων). Πρώτα δημιουργήστε ενα αντίγραφο στο λογαριασμό σας google και στη συνέxεια εγκαταστήστε το πρόσθετο και Επιλέξτε  Title: Αρ. Δάκων, Filter: Κατηγορία, Location: Location μετά Build και Map. 

Για περισσότερα δείτε τα βίντεο από τη σελίδα Οδηγίες ή στο Youtube