Οδηγίες χρήσης για εθελοντές

Θέλετε να εφαρμοστεί και στην περιοχή σας η παρακολούθηση της δακοκτονίας μέσω διαδικτύου?

Δείτε πρώτα την Παρουσίαση ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διαβάστε τα παρακάτω γενικά και μετά δείτε  τις γραπτές οδηγίες ή και τα βίντεο

Τρόπος χρήσης  της τεχνολογίας 

Στην εποχή μας τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα λόγω της υπολογιστικής ισχύος και του πλήθους των δυνατοτήτων και των αισθητήρων που έχουν ή μπορούν να συνδυαστούν, πέραν της βασικής τους λειτουργίας σαν τηλέφωνα, μπορούν να έχουν πάρα πολλές χρήσεις οι οποίες περιορίζονται μόνο από τα όρια της φαντασίας. Έτσι οι δυνατότητες των έξυπνων κινητών μπορούν να αξιοποιηθούν στην υποστήριξη της δακοκτονίας σε δύο σημαντικές εργασίες που είναι α)η παρακολούθηση του δακοπληθυσμού με δίκτυο παγίδων και β) οι δολωματικοί ψεκασμοί. Οι εργασίες αυτές έχουν χωροχρονική διάσταση και τα έξυπνα κινητά με GPS μπορούν να συμβάλουν τόσο στην καταγραφή όσο και την αξιολόγηση τους σε συνδυασμό με κατάλληλες δωρεάν εφαρμογές. Λόγω της δυνατότητας σύνδεσης των κινητών στο διαδίκτυο η μεταφορά όλων των πληροφοριών που καταγράφονται με αυτά είναι άμεση σε αντίθεση με τα απλά GPS. Ακόμα και όταν κάποια περιοχή δεν έχει κάλυψη από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας οι πληροφορίες που καταγράφονται μπορούν να αποθηκεύονται στη μνήμη του κινητού και να αποσταλούν μόλις αυτό βρεθεί σε περιοχή κάλυψης δικτύου. Έγινε προσπάθεια ο τρόπος αξιοποίησης των κινητών να γίνει με δωρεάν εφαρμογές από το Google play store ή και με απλή δημιουργία εφαρμογών που βασίζονται σε φόρμες στα έγγραφα Google.

Η τεχνολογία για την καταγραφή των ψεκασμών στηρίζεται στις εφαρμογές GPS logger και traccar και στην εφαρμογή "Τα ίχνη μου". Η αξιοποίηση των καταγραφών των παραπάνω εφαρμογών στηρίχθηκε στην εισαγωγή των καταγραφών στους χάρτες Google ή στην δωρεάν έκδοση του  ArcGIS online. Ακολούθως γίνεται κοινοποίηση των χαρτών αυτών μέσω μιας ιστοσελίδας με επιλογές για το ποιες περιοχές και ποιους ψεκασμούς μπορεί να βλέπει ο κάθε ενδοιαφερομενος με ιστορικό στοιχείων, στατιστικά πορείας (ταχύτητα απόσταση κλπ) επίσης δίνεται η δυνατότητα  μέτρησης έκτασης, ορισμός έκτασης που πρέπει να γίνει ψεκασμός κλπ. Μέσω μιας ακόμα εφαρμογής (traccar) που τρέχει παράλληλα στο κινητό η τρέχουσα θεση του κινητού (τρακτέρ ψεκαστικού) είναι διαθέσιμη. Η εφαρμογή καταγραφής πορείας γίνεται προσπάθεια να συνδυαστεί με  άλλα στοιχεία σε σχέση με τον ψεκασμό (πχ αν γίνεται ψεκασμός ή όχι) με τη βοήθεια αισθητήρων πολύ χαμηλού κόστους που υπάρχουν ήδη στο εμπόριο για άλλες χρήσεις και συνδυάζονται με οποιοδήποτε κινητό.

Η τεχνολογία για τις παγίδες (καταγραφή θέσεων και στοιχείων πληθυσμού δάκων) στηρίχτηκε σε φόρμες Google που περιέχουν α)πεδία με συντεταγμένες τα οποία συμπληρώνονται αυτόματα, β)λοιπά απαιτούμενα πεδία ανάλογα με τις ανάγκες μας  και γ)πεδία για φωτογραφίες. Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή AnyWhereGIS ή το  πρόσθετο AppSheet για φόρμες Google για τις καταγραφές. Για την προβολή των καταγραφών μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι χάρτες Google ή το ArcGIS online ή τα πρόσθετα Google fusion tables ή Mapping Sheets ανάλογα αν θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα στην παραστατική δημιουργία χάρτη ή στην αυτόματη δημιουργία του χάρτη. 

Δείτε βίντεο με οδηγίες για τους χρήστες των εφαρμογών και τους τομεάαρχες και επόπτες:

 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

 ......σύντομα θα ακολουθήσει και άλλo βίντεο για την δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία μπορούν να ανεβαίνουν όλες οι καταγραφές για τη δακοκτονία σε ένα νομό.

Δείτε παρακάτω γραπτές οδηγίες ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε:

Να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή για την καταγραφή των παγίδων και των συλλήψεων

Να δημιουργήσω τις φόρμες καταγραφής και να προβάλω τα δεδομένα των παγίδων σε χάρτη

Να καταγράψω τις πορείες του τρακτέρ που ψεκάζει με έξυπνο κινητό στο Google drive

Να προβάλω δε χάρτη τις πορείες των τακτέρ μιας περιοχής στο Google Maps

Να δω που βρίσκεται τώρα το τρακτέρ που ψεκάζει  στην περιοχή μου 

Οδηγίες χρήσης απλού GPS για καταγραφή πορείας τρακτερ που ψεκάζει